Skip to content

Rekrytering

Share Button

Utveckla din organisation och se din nästa rekrytering i ett större perspektiv. En rekrytering kan ses som en process med en början och ett slut eller i ett större perspektiv där du har en möjlighet att långsiktigt utveckla din organisation. Det senare kräver mer av dig och mig som samarbetspartner. Jag hjälper dig med hela rekryteringsprocessen eller dess olika delar. Jag arbetar utifrån principerna i kompetensbaserad rekrytering.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS