Skip to content

HR-Support

Share Button

HR-support är en tjänst för dig som inte har en egen HR-avdelning och behöver hjälp i olika HR-frågor. Vi skriver ett abonnemangsavtal där jag kan leverera hjälp, råd och stöd i HR-relaterade frågor och processer utifrån era önskemål.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS