Skip to content

Hur fungerar vi människor? ABC-modellen ger dig svaret!

Share Button

Denna fråga ställer vi oss dagligen på olika sätt och den har förbryllat oss sedan tidernas begynnelse. För mig är det denna fråga som förklarar vad vi inom HR arbetar med och vad det är som gör HR så intressant. En modell som på ett enkelt sätt förklarar hur vi beter oss är ABC-modellen. Den kan självklart inte förklara allt men den ger oss en bra bild av vårt beteende.

ABC är en förkortning av antecedent, behavior och consequence som kan översättas till aktivator, beteende och konsekvens. Modellen säger att ditt beteende styrs av aktivatorer och konsekvenser. Aktivatorn är allt det som du får till dig i form av exmepelvis information, lagar, regler och policys. Aktivatorn är det som säger åt dig hur du bör bete dig innan det har skett. Beteendet är det som du gör och konsekvenser är det som påverkar hur du kommer att agera. Vidare menar modellen att ditt beteende kan till 20% förklaras av aktivatorn och till 80% av konsekvenser, vilket jag tycker är väldigt intressant med tanke på hur mycket energi vi ofta lägger ner på att säkerställa aktivatorer och hur lite vi funderar kring hur konsekvenser eller icke-konsekvenser påverkar vårt agerande.

Exempelvis när du åker bil så säger trafikskylten (lagen) att du ska åka i 50 km/h, det är en aktivator. Konsekvensen av att du följer lagen blir i detta fall oftast ingen alls. Väljer du att bortse från lagen och åker istället 70 km/h och konsekvensen blir att inget händer kommer det med all säkerhet att påverka ditt beteende och du kommer säkert välja att åka i 70 km/h. Skulle däremot konsekvensen när du kör för fort, alltid bli att du får böter, skulle du med all säkerhet också alltid köra lagligt.

Tar man denna modell och tänker sig sina egna barn, blir det lätt en aha-upplevelse och jag tror nog många av oss föräldrar känner igen sig i det. Tror iofs att man inte ens behöver vara förälder för att se hur barn beter sig när det inte blir några konsekvenser utifrån deras handlingar. Tar man denna modell till ledarskap ser jag också något väldigt intressant. Hur ofta har inte chefen sagt till, visat upp en policy eller läst vilka regler som gäller? Hur ofta har detta trots allt inte följts? Chefen påminner, förtydligar och tjatar men inget händer. Ser man till denna modell blir det rätt uppenbart att så länge det inte blir några konsekvenser av ens beteende kommer de att fortgå, trots alla tydliga policydokument, medarbetarsamtalet och chefens förmaningar på det senaste mötet.

Hur mycket tid och energi  lägger du som ledare ned på att informera om policydokument, regler, gemensamma åtagande och mål? Hur mycket tid lägger du på att ge direkt feedback och hur ofta blir det direkta konsekvenser av att inte följa policyn, uppsatta regler eller ett mål som ni gemensamt kommit fram till?

// Jonas Åkesson

 

 

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS