Skip to content

Sitter du på rätt stol?

Share Button

I helgen träffade jag en vän och vi diskuterade frågan vad vi skulle göra resterande tid av våra yrkesverksamma liv. En rätt stor fråga men också intressant. Vi kom väl inte fram till några revolutionerande svar, snarare fler frågor.

Om jag skulle försöka svara på frågan så hoppas jag, att jag kan fortsätta utvecklas och arbeta med det som driver mig, dvs att få göra skillnad och att bli sedd.

När jag sedan i söndags var ute med min nya kamera och fotograferade dök det upp en ny fråga, sitter du på rätt stol? En fråga som många av oss säkert frågat oss själva när vi jobbat lite för mycket, inte fått något stöd från chefen eller när en ny tjänst dykt upp. Frågan kan således både vara jobbig, angenäm och svår beroende på vem som ställer den och när den dyker upp. Det kan också vara en ickefråga för de som inte tror att det finns något annat de klarar av eller när alternativen tycks vara sämre, det vill säga att det bara finns en stol.

Jag kommer med all säkerhet sitta på flera olika stolar den tid jag har kvar i mitt yrkesverksamma liv. Jag ser inget konstigt i det och jag ser också att det blir allt vanligare med korta anställningar utifrån hur arbetsmarknaden idag ser ut. En del ser säkert farhågor och problem i detta. Ser man till arbetsmarknaden överlag ser jag det som något positivt att människor med olika erfarenheter byter mellan olika branscher och yrken, de tillför en mångfald som vi annars gärna motar i grind. Självklart vore det bättre för individen att själv få välja, men väldigt ofta väljer vi det enkla alternativet och sitter kvar på samma stol. Att sitta på fel stol ger också nya perspektiv och nya erfarenheter.

I morgon måndag kommer jag själv sitta på en helt ny stol. Det känns både spännande och roligt att komma in i en helt ny organisation och till en helt ny tjänst. Efter ett möte med alla mina kollegor och en kort inblick i deras vardag och aktuella frågor har jag en alltigenom positiv bild av min nya stol. Jag hoppas min nya stol är röd.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS