Skip to content

Vad gör en HR-konsult?

Share Button

Jag arbetar som HR-konsult. Vad gör du då? Allt inom HR är det enkla svaret och det mer detaljerade svaret blir inte lika enkelt. Det bästa sättet är kanske att beskriva det utifrån tre olika delar: attrahera, utveckla och avveckla.

I attraktionsdelen arbetar du med employer branding, rekrytering, marknadsföring av tjänster och att skapa kontakter, samarbetspartners och nätverk inom alla dessa olika delar. Det är svårt för att inte säga omöjligt att vara duktig inom alla dessa delar och därav krävs att du har goda kontakter och i många fall också hittar ett samarbeta med  exempelvis arbetsförmedlingen och bemanning- och rekryteringsföretag.

Att utveckla ledare och personal är en viktig del i HR-arbetet och det sker mycket genom det dagliga arbetet där du är både coach och expert i exempelvis arbetsrättsliga frågor och kunskap om människor. I bästa fall har organisationen en tanke om hur de vill hantera ledarskapet genom exempelvis värderingar för ledare och ledarskapsprogram, där utbildningsinsatser är den vanligaste metoden. Ibland får också chefen en mentor och/eller en coach som stöd i sitt ledarskap. Finns även exempel på chefer som får gå i terapi som en del i sin utveckling. En annan vanlig del i större organisationer är Talent Management, vilket kort och enkelt handlar om hur man som organisation med en viss systematik tar hand om sina talanger, dvs de personer som man anser kan utvecklas inom exempelvis ledarskap eller sitt specialistområde.

Den inte allt för roliga delen avveckla, handlar om alla de situationer när en person måste lämna organisationen av olika anledningar. De vanligaste orsakerna är arbetsbrist, samarbetsproblem, dåliga prestationer och när någon bryter mot sina anställningsvillkor. Inom denna del handlar det självklart mycket om arbetsrätt, men en viktig del i detta är också ledarskap, hur vi människor agerar i olika situationer, hur vi kommunicerar kring krav och förväntningar och hur vi interagerar med varandra.

En ytterligare beskrivning kan vara att arbetet som HR-konsult är spännande, roligt, varierande, svårt och utvecklande.

// Jonas Åkesson

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS