Skip to content

Chefer, läkare och lärare jobbar allt mindre!

Chefer, läkare och lärare jobbar allt mindre med det som de egentligen borde arbeta med. Chefer ska arbeta med sin personal, läkare med sina patienter och lärare med sina elever. Det är nog den bild de flesta av oss har och fortfarande tror på. Den bilden stämmer tyvärr inte. Någonstans på vägen tappade vi fokus och istället började vi mäta, utvärdera och stirra oss blinda på ekonomi och effektivitet. Magnus Dalsvall och Kjell Lindström tar upp problematiken i sin bok ”Bortom Tankefällan” och nu senast i en artikel i DN menar forskaren Lena Lindgren att ”Välfärden undermineras av vårt fokus på utvärderingar”.

Mina egna erfarenheter är att chefer allt som oftast har en diger lista av arbetsuppgifter och även om retoriken från ledningen är att ”personalen är vår viktigaste resurs”, syns det väldigt sällan i prioriteringen och den nedlagda tiden hos cheferna.

När Simon Elvenäs i en studie bad cheferna själv skatta sin tid gällande återkoppling till sina medarbetare hade de ett snitt på 40 procent, men enligt Simons observationer var siffran mellan noll och två procent.

Att chefer, läkare och lärare arbetar allt mindre tid med vad som borde vara deras högsta prioritet är ett problem på väldigt många olika plan. För dig som är medarbetare, patient, elev eller förälder till en elev tror jag att ett stort problem ligger i våra krav och förväntningar. Jag tycker inte kraven och förväntningarna är orimliga utifrån den bild där vi tänker oss att chefens viktigaste uppgift är personalen och där läkaren och läraren ägnar merparten av sin tid åt patienter respektive elever. Verkligheten ser dock väldigt annorlunda ut. Tänk på det nästa gång du möter din chef, din läkare eller din lärare.

För många år sedan införde ett landsting en besparing gällande städning och där lösningen blev att läkarna själva skulle städa sina kontor. Jag tror man ganska snabbt insåg att den besparingen inte var riktigt genomtänkt. Frågan är om vi inte nu har samma monumentala besparingshysteri när vi låter chefer, läkare och lärare göra arbetsuppgifter som rimligtvis inte skapar vare sig effektivitet eller förbättringar inom respektive organisation.

Vad ser du?

// Jonas Åkesson

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS