Skip to content

Varför ska HR räkna på någonting alls?

Hur många gånger hör vi inte att HR måste bli bättre på att tänka i ekonomiska termer och hur många gånger har vi hört att ekonomer måste bli bättre på HR? De sistnämnda har jag aldrig hört. Enligt min mening ska HR ska fokusera på HR och ekonomerna ska självklart fortsätta med att göra det som de är bra på. Jag har aldrig förstått tanken att en yrkesgrupp ska ta över andras uppgifter?  Självklart ska HR och ekonomi samarbeta och berika varandras olika perspektiv och insikter.

Om jag vore ekonom skulle jag räkna på allt jag kunde som hade med personal att göra och utifrån det ställa krav. Ta till exempel sjukfrånvaro, övertid, personalomsättning, felrekryteringar, rehabilitering, personliga uppgörelser m.m. Det finns en uppsjö av HR-aktiviteter som är uppenbara och klara indikationer på exempelvis dåligt ledarskap och personal som inte presterar.

En högre chef kostar utan problem 5 miljoner kronor under 5 år. Hur viktigt är det då att vi hittar rätt chef? Hur mycket tid och energi läggs det ner på att köpa en maskin för 5 miljoner? Jämförelsen mellan att investera i en maskin och en ny chef blir rätt uppenbar i hur vi tänker och hur vi agerar. Tänk till exempel hur ofta köps det in en maskin som kunde exakt det som den förra maskinen kunde? Hur bra koll har man på hur den senaste chefen verkligen presterade?

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS