Skip to content

Intervjutips från en rekryterare

Det finns mycket tankar och idéer om vad du bör tänka på inför en intervju. Jag tänker inte nämna dem alla utan bara tre saker som jag tycker är viktiga.

1. Du kan bara vara dig själv och det är just dig jag är nyfiken på att träffa eftersom jag tror du är rätt person för tjänsten. Annars hade jag inte kallat dig. Ta med dig den känslan in i mötet.

2. Det är inte vad du säger utan hur du säger det som är viktigt. Därför är det viktigt att du har en övergripande koll på vem du är, vad du kan och vad du vill. Det ger tid trygghet och du kan vara dig själv och det i sin tur ger en god möjlighet till ett bra samtal.

3. Den som intervjuar har självklart huvudansvaret men glöm inte att ett samtal är beroende av två personer, din inställning och attityd är också något som kommer påverka samtalet.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS