Skip to content

Hire Character. Train skill.

Visst låter det underbart och enkelt? Tyvärr är vi väldigt långt från denna enkla tanke idag. Jag ser om möjligt en förändring nu när tillväxten hotas av kompetensbrist inom många yrkeskategorier, men jag är inte helt säkert att ens det kommer förändra vår syn på personlighet och kompetens. I den bästa av världar vill vi anställa en person som om vi gör det enkelt för oss är rätt person och med rätt kunskaper. Det vi idag ser är att våra kunskaper snabbt blir förlegade och att inom vissa branscher och yrken inte går att hitta. Den enkla vägen vore utifrån att vi inte hittar rätt kunskap är att hitta rätt personer och utbilda och utveckla dessa personer. I mångt och mycket görs det redan idag. Vi behöver dock bli väldigt mycket bättre på att hitta rätt personer och utbilda dem internt.

Som jag ser det är det största hindret hur vi idag har ett kortsiktigt tänk i många organisationer. Med slimmade organisationer, chefer som endast utvärderas utifrån deras förmåga att skapa resultat skapar inte mod eller vilja att anställa rätt personer. Idag har vi en företagskultur där nästa medarbetare ska kunna leverera från dag ett. Det finns idag ingen vilja att välja något annat än rätt person med rätt kunskap.

Jag läser ofta att det är HR och rekryterare som måste våga tänka annorlunda.  Det kan säkert vara rätt i enskilda fall. Men den slutsatsen faller på sin egen orimlighet eftersom den självklart är enklare att hitta rätt personer framför rätt person med rätt kunskap. Tyvärr är den dörren allt som oftast stängd eftersom chefen vill ha rätt person med rätt kompetens som kan leverera från dag ett.

Jag tror att om vi ska kunna bryta denna trend måste vi dels sluta stirra oss blinda på kortsiktiga resultat och vi måste ge våra chefer rätt förutsättningar. Om vi verkligen vill ha modiga chefer måste vi också låta dem göra misstag och premiera mod och vilja, där i ligger nyckeln till problematiken. Om viljan och rätt förutsättningar finns lovar jag att det finns många modiga chefer och rekryterare.

// Jonas Åkesson HR-Konsult

 

 

 

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS