Skip to content

Använder du Klout?

Eftersom jag är engagerad i olika sociala medier tycker jag det är intressant att på något sätt mäta och se hur mitt engagemang värderas. Därför använder jag Klout. Tyvärr tycker jag Klout är rätt missvisande. Nu mäter inte Klout mitt engagemang utan mitt ”inflyttande”. Men hur eller hur så tycker jag det är rätt missvisande utifrån det att där jag själv känner att jag får mest positiv återkoppling kring mina tankar och idéer är i den kanal som Klout värderar allra minst, Linkedin.

Om jag själv skulle mäta mitt engagemang utifrån den tid jag lägger ner och sedan jämföra med Klout-score är skillnaden väldigt stor. Själv rankar jag mitt engagemang enligt följande: Linkedin, Facebook, Twitter, Google och Instagram. Medan Klouts lista ser ut enligt följande: Twitter, Facebook, Instagram, Google och Linkedin. Det som också är intressant i detta sammanhang är att jag lägger ner ungefär lika mycket tid på Linkedin som jag lägger ner på alla övriga sociala medier.

Använder du Klout och tycker du att det ger en rättvis bild av ditt engagemang och inflyttande?

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS