Skip to content

Fotografering och HR utvecklar mig.

Fotografering är min passion och jag försöker utvecklas och hitta nya fotoupplevelser. Närcon i Linköping gav mig både en utmaning och en ny rolig upplevelse. Närcon är en festival för de som gillar Japansk popkultur.

Förutom lärdomen hur jag ska bemöta människor som jag inte känner och att ta ett personligt kort på dem så var den största lärdomen kring att möta människor som är del av en subkultur. Det var ett roligt möte  som fick mig att fundera kring hur vi ser på varandra och hur vi bemöter varandra utifrån det vi ser. 

Hur skulle du tänka kring denna bild om den var en del av en arbetsansökan?

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS