Skip to content

Rekrytering med kandidaten i fokus!

Jag har funderat kring rekrytering och hur jag som egen företagare kan erbjuda något unikt inom rekrytering och det jag kommit fram till är att det vi saknar i dag är fokus på kandidaten. Jag ser två perspektiv i denna fråga. Det ena är det uppenbara och det som du som läsare kanske tänker först på och det är hur vi hanterar kandidater i allt från att informera och hantera kandidater med allt vad det innebär. Det är den enkla delen kan jag tycka.

Även om tid och resurser ofta sätter en hel del begränsningar i vad som kan göras, kan man med ganska små enkla medel göra rätt mycket som jag av egen erfarenhet som kandidat vet inte görs idag. Jag tänker på transparens i processen, att informera stegvis hur processen fortskrider och att fundera både på hur och vilken information man som företagare vill sända ut till potentiella kandidater och inte bara i form av en annons utan också i alla de kontaktytor som uppstår i en rekrytering. Jag tänker till exempel på vilken information man har om tjänsten och företaget i en intervjusituation, hur man bjuder in till en intervju och hur väl processen är planerad och hanteras. Vi känner alla till processen från A till Ö, men hur övergångarna hanteras och vad som verkligen sker i processens olika delar är sällan någon som riktigt funderar kring eller följer upp.

Ett annat kandidatperspektiv som jag tycker är ett rätt outforskat område utifrån min erfarenhet är hur vi letar efter kandidater. Allt för ofta är det samma kanaler och samma metoder som används oavsett målgrupp och vi tänker ofta kortsiktigt. Var finns kandidaten undrar vi alla, men vi besvarar sällan frågan eftersom vi inte riktigt vet. Anpassar vi språk och innehåll till kandidaten? Ser inte alla annonser rätt lika ut? Ofta skriven av en akademiker till en annan akademiker inom samma skrå, om ens det.

En rekrytering kan vara en enskild process där vi lyssnar till vår magkänsla och ersätter Kalle som slutade. Det kan också vara en tanke om att skapa möjligheter för människor att utvecklas och göra skillnad. Vad väljer du?

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS