Skip to content

Rekryteringstips: Funktionellt CV

Share Button

Ser idag fler och fler funktionella CVn. Det gör det på ett snyggt och enkelt sätt lätt för läsaren att snabbt se vilken kompetens personen har. Eller gör det verkligen det? Om du säger att du kan rekrytering i ett funktionellt CV och nämner de olika delprocesserna så säger det väldigt lite om din kompetens om du inte har någon tidsreferens. Om du jobbat med detta i 6 månader eller 6 år kommer helt och hållet ändra min uppfattning kring din kompetens. Visst finns de säkert personer som på 6 månader lärt sig mer än en del gjort på 6 år, men det är å andra sidan rätt säkert att du vet vad du håller på med om du gjort det i 6 år.

CV står för levnadsbeskrivning och när i tiden du tillförskansat dig denna kompetens är också viktigt! Om du arbetade med rekrytering för 15 år sedan eller gör det idag säger också något om din kompetens. Kombinerar du dessutom ovanstående exempel och tar de två ytterligheterna, där du har 6 månaders erfarenhet för 15 år sedan och 6 års aktuell erfarenhet av rekrytering inser du hur svårt det är att bedöma ett funktionellt CV som saknar en tidsreferens.

Kombinationen kan dock vara väldigt lyckad för att lyfta fram din kompetens och sammanfatta den i några enkla punkter. Men jag vill personligen ändå ha din levnadsbeskrivning för att göra mig en helhetsbild av den som söker tjänsten.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS