Skip to content

HR-Chef

HR-Chefens primära syfte är att skapa förutsättningar för personalen och organisationen att nå uppsatta mål och visioner. Arbetet kan delas upp i två delar, strategiskt och operativt arbete. HR-chefens arbete kan också beskrivas utifrån en process i tre steg där första steget är att attrahera personal, det andra att utveckla och i vissa fall även ett tredje steg när man behöver avveckla. Rollen kan se väldigt olika ut beroende på organisationens storlek, inriktning och bransch. Vanligt förekommande arbetsuppgifter och områden är följande:

 • Rekrytering
 • Anställningsavtal
 • Introduktion
 • Arbetsrätt och förhandlingar
 • Pensioner och försäkringar
 • Löner och Förmåner
 • Personalpolicy
 • Arbetsmiljö
 • Utbildning
 • Kompetensutveckling
 • Ledarskapsprogram
 • Performance management (Prestationsutveckling)
 • Talent management (Talangutveckling)
 • Coachning av ledare och medarbetare
 • Employer branding
 • Traineeprogram
 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Uppförandekod
 • Medarbetarundersökningar
 • Rehab
 • Jämställdhet
 • Mångfald