Skip to content

Rekrytering

Utveckla din organisation och se din nästa rekrytering i ett större perspektiv. En rekrytering kan ses som en process med en början och ett slut eller i ett större perspektiv där du har en möjlighet att långsiktigt utveckla din organisation. Det senare kräver mer av dig och mig som samarbetspartner.

Jag hjälper dig med hela rekryteringsprocessen eller dess olika delar. Jag arbetar utifrån principerna i kompetensbaserad rekrytering.