Skip to content

Sociala Medier

Sociala medier och HR är ett intressant område som är på stark frammarsch. Allt fler ser potentialen hos exempelvis LinkedIn och Facebook när det kommer till rekrytering och employer branding. Jag hjälper er att reda ut begreppen och ta de första stegen för att bygga upp er närvaro i sociala medier.

Jag kan vara behjälplig med följande:

  • Skapa en strategi för sociala medier
  • Skapa företagssidor på LinkedIn och Facebook
  • Marknadsföring på LinkedIn och Facebook
  • Rekrytering via sociala medier
  • Projektledning i ert arbete med sociala medier
  • Internutbildning för chefer och ledare

Nedan ser ni en kort presentation i hur ni kan skapa en strategi för Sociala medier. Under kunduppdrag hittar ni mina aktuella uppdrag inom sociala medier.